Cultural events promotion

Cultural Center of Novi Sad

Long term cooperation with Cultural Center of Novi Sad resulted in numerous promotional campaigns that involved design of posters, programme brochures and other materials necessary for presenting the Center’s event programme.

Among the events promoted there are
Novi Sad Jazz Festival
INFANT, International Festival of Alternative and New Theatre
Novi Sad art salon

At the 12th exhibition of theatre posters and graphic design of Sterija Theatre Festival in 2007, design of visual identity for the 12th INFANT festival won the First award

Promocija kulturnih događaja

Kulturni centar Novog Sada

Dugogodišnja saradnja sa Kulturnim centrom Novog Sada rezultirala je mnogobrojnim promotivnim kampanjama koje su podrazumevale dizajn plakata, programa i ostalih materijala potrebnim za predstavljanje programa centra.

Od promovisanih događaja izdvaja se
Novosadski Jazz festival
Infant, internacionalni festival alternativnog i novog teatra
Novosadski likovni salon

Na 12. izložbi pozorišnog plakata i grafičkog dizajna Sterijinog pozorja 2007. godine, dizajn vizuelnog identiteta 12. festivala "Infant" osvojio je Prvu nagradu

empty white roomNovi Sad Jazz Festival 2009, promo poster

e6cd6733a81746c5a812d63ddc7abce412th INFANT, International Festival of Alternative and New Theatre, promo poster

Infant_01INFANT, poster proposal

Infant_02INFANT, poster proposal

ples-u-sumi-copy12th INFANT, International Festival of Alternative and New Theatre, programme brochure

9bd87167d4dcc00487e2b3e18b44e0bc

8c09e061be3f8c4911f6d42d80f2114cNovi Sad Jazz Festival 2007 – promo poster with festival programme

2b235c93006e504248a0a99af86dae8aNovi Sad Jazz Festival 2007 – programme booklet

kalendarCalendar of Cultural Center of Novi Sad presenting all fields of work in 12 pages

7caff3d5dc327377964019a743f9ac27Novi Sad Jazz Festival 2005 – poster with festival programme

a750c89455b91a8ee553fb8353bafc15

a0750ce99221c20d19af6751854002ad35th Novi Sad salon, poster design

kata4a

kata5a

kata7a35th Novi Sad salon, catalogue; three separate text layers, printed on one paper and two transparent foils